• Головна
  • Бібліотека
  • Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих інтересів людини. Результати соціолонічного дослідження.

Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих інтересів людини. Результати соціолонічного дослідження.

Поділитися
Аналітичний звіт за результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження "Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих інтересів людини"

Цей звіт є результатом спільної роботи експертів і правозахисників, які вперше
за всю історію незалежності проаналізували вплив реєстрації місця проживання
на різні аспекти життя людини, доступ до державних послуг та реалізацію прав і сво-
бод громадян в Україні.


Особливістю цього дослідження є те, що воно дало можливість уперше порівняти
вплив реєстрації місця проживання на доросле населення України залежно від статі
й віку, типу населеного пункту та регіону проживання. Також у звіті вперше оцінено
кількість дорослого населення України, яке проживає не за місцем реєстрації. Дослі-
дження показало, що реєстрація місця проживання створює проблеми та обмежує
права осіб, що проживають не за місцем реєстрації. Громадяни не схильні пов’язува-
ти ці проблеми з проживанням не за місцем реєстрації, зокрема через те, що потреба
в отриманні послуг чи реалізації прав, пов’язаних з реєстрацією, виникає епізодично,
а для отримання доступу до деяких послуг не за місцем реєстрації використовують
поширені альтернативні, часто неофіційні шляхи.

Найчастіше населення починає проживати не за місцем реєстрації після переїзду,
а не внаслідок цілеспрямованої зміни місця реєстрації для отримання вигід. У цьо-
му разі нереєстрація місця проживання зумовлена такими причинами: громадяни
не відчувають потреби реєструвати його; процедура реєстрації є більш складною
для тих, хто мешкає не у власному житлі; у суспільстві панує уявлення про зв’язок
реєстрації з правом власності на житло. Загалом населення України не має сформо-
ваної громадської думки щодо системи реєстрації місця проживання та не схильне
проблематизувати чинну систему.

Цей аналітичний звіт буде корисний центральним органам державної влади,
представникам органів місцевого самоврядування, правозахисникам, громадським
діячам, науковцям та міжнародним організаціям, що працюють над питаннями мі-
граційної політики та державного управління в Україні.

Авторки:
Олександра Слободян, Анастасія Фітісова©

Керівниця проекту: Людмила Янкіна
Дизайн, верстка та інфографіка: Ігор Коновалов
Коректура: Тетяна Романюк

Цей звіт підготовлено аналітичним центром CEDOS, а саме Олександрою Слободян та Анаста-
сією Фітісовою. Однак він не був би можливий без фінансової підтримки Європейського Союзу
та натхненної і відданої роботи партнерів проекту “Свобода пересування для кожного: рефор-
ма системи реєстрації місця проживання в Україні”.

Авторки щиро вдячні за спільну роботу від етапу розроблення методології дослідження
до етапу внутрішнього рецензування представницям Центру прав людини ZMINA (Людмилі
Янкіній, Олені Луньовій і Надії Добрянській) та Українського незалежного центру політичних
досліджень (Світлані Конончук і Юлії Тищенко).

Окрему подяку за доречні зауваження та роз’яснення на різних етапах підготування звіту ав-
торки висловлюють Марії Грищенко, Андрію Солодьку, Дарині Пироговій, Дарині Степанюк, Те-
тяні Волошиній, Євгену Школьному, Віктору Тимощуку, представникам Державної служби ста-
тистики, Центральної виборчої комісії, Державної міграційної служби. Авторки також дякують
компанії Kantar TNS в Україні за ретельне ставлення до проведення опитування, а також усім
організаціям, які взяли участь у тендерному відборі.
Авторки вдячні за рецензування фінальної версії звіту Данилу Судину та Світлані Конончук,
критичні зауваження яких дозволили суттєво покращити звіт. За всі помилки та неточності,
якщо вони є у фінальній версії, несуть відповідальність лише авторки.

Поділитися